यसरी बनाउनुहोस् एएसपी डटनेटमा वेबसाइट

आलोक कुमार पाण्डे

CTO at BRAINDIGIT | MVP (Visual Studio and Development Technologies) at Microsoft Most Valuable Professional

ASP.NET 4.5 मा वेब साइट बनाउने चरणवद्ध प्रक्रिया

अघिल्लो लेखमा हामीले बार्चा गरे अनुसार, यस लेखमा हामी Microsoft Visual Studio 2012 बाट वेब साइट बनाउने चरणबद्ध प्रक्रियाको जानकारी गराउनेछौं ।

हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, VS ले विभिन्न प्रोग्रामिंग मोडललाई सहयोग गर्दछ, तीमध्ये Web Form Model बाट शुरु गरौं ।

Web Forms 

Web Form  ASP.NET,  वेब साइट र वेब…

Source link

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *